Im_flieger WILDE MISCHUNG / Residency

Following a two-week residency at Im_flieger, Vienna, two performances on the 2nd and 3rd of October 2009. Read More.

Hidden Point

In the autumn 2008 we made and toured with our performance Hidden Point. The performance was finalized as part of a residency at Dans i Nord in Piteå, followed by a tour in northern parts of Sweden and Norway.

Genialt, berörande och skrämmande … En stiliserad orgie av stämningsljus, dissonanser, ljudvibrationer och rörelsemönster. Verkligheten samplad till en fantasi och tvärtom. (NSD)

Download entire review (Swedish, pdf)

Listen to radio interview from SR P4

Tour Dates